TEL: 0904 150 004 MAIL: stavby@sventek.sk

Ponuku našich služieb doplňa aj realizáciu elektroinštalácií, vody a kúrenia. Sme vám k dispozícii pri návrhu aj realizácii prác.

Vykonávame návrhy elektrických rozvodov a ich montáži - realizujeme slaboprúdové rozvody, montáže ističov a rozvádzačov aj servisné opravy. V rámci vodoinštaláterských prác vám zabezpečíme montáž, rekonštrukciu či výmenu rozvodov, batérií, opravy potrubí, izolovanie potrubia alebo výmenu a montáž vodomerov. V oblasti kúrenárskych prác vám zrealizujeme napr. montáž a výmenu radiátorov, plynových kotlov či podlahového kúrenia.

Prečo si nás vybrať pre elektroinštalácie?

Zrealizujeme vašu elektroinštaláciu podľa najnovších technológií, normy aj vyhlášky. Internetové inštalácie, elektrické rozvádzače, montáž bleskozvodov, kompletné inštalácie. Revízna správa je samozrejmosťou ku každej inštalácii.

sventek elektroinstalacie